ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese




                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ประชุมรับนโยบายรองนายกรัฐมนตรี กองวิชาการและแผนงาน 3
92 MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 3
93 อบรมเชิงปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน 3
94 ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมฯ กองวิชาการและแผนงาน 3
95 เปิดอบรมส่งเสริมอาชีพชุมชนฯ ครั้งที่ 2 กองวิชาการและแผนงาน 3
96 แข่งขัน OTOP Product Champion กองวิชาการและแผนงาน 3
97 ประชุมกลุ่มย่อย กองวิชาการและแผนงาน 3
98 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กองวิชาการและแผนงาน 3
99 เปิดกีฬาสี รร.เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย กองวิชาการและแผนงาน 3
100 ประชุม คปต. กองวิชาการและแผนงาน 3
101 อบรมช่วยผู้ประสบภัย กองวิชาการและแผนงาน 6
102 เตรียมสถานที่ทำหมันลิงแสม กองวิชาการและแผนงาน 9
103 ประชุม ศอ.จอส. กองวิชาการและแผนงาน 17
104 ส่งเสริมพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยฯ กองวิชาการและแผนงาน 6
105 สรุปหลักสูตร กองวิชาการและแผนงาน 6
106 พัฒนาทักษะชีวิต กองวิชาการและแผนงาน 4
107 เปิดงานวันวิทยาศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน 4
108 หารือปัญหาผู้บุกรุกฯ กองวิชาการและแผนงาน 3
109 สุ่มตรวจร้านจำหน่ายสังฆทาน กองวิชาการและแผนงาน 3
110 ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ กองวิชาการและแผนงาน 3
111 ประชุมหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานจ้าง กองวิชาการและแผนงาน 3
112 หารือค่าไฟฟ้าบ่อบำบัดเขาพับผ้า กองวิชาการและแผนงาน 3
113 รับคณะสถาบันพัฒนาบุคลากรฯ กองวิชาการและแผนงาน 5
114 ประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 กองวิชาการและแผนงาน 6
115 แถลงข่าวสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน 4
116 แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 3
117 ประชุมติดตามกล้อง CCTV กองวิชาการและแผนงาน 4
118 ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กองวิชาการและแผนงาน 3
119 กิจกรรมวันแม่ รร.ท.บ้านสมอโพรง กองวิชาการและแผนงาน 3
120 วันเฉลิมฯ พระพันปีหลวง รร.เทศบาลบ้านหัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 3



 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047