ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 เตรียมการป้องกัน กองวิชาการและแผนงาน 14
32 แถลงข่าว ”มหกรรมกีฬา-วิชาการจตุรมิตรหัวหิน” ครั้งที่ 9 กองวิชาการและแผนงาน 12
33 รับมอบเต็นท์ รพ.กรุงเทพ กองวิชาการและแผนงาน 10
34 เข้าร่วมประชุม กบอ. กองวิชาการและแผนงาน 13
35 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรครูทางการศึกษา กองวิชาการและแผนงาน 23
36 อบรมเสริมทักษะเด็กปฐมวัยยุคการศึกษา 4.0 กองวิชาการและแผนงาน 20
37 อบรมให้ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.ใหม่ กองวิชาการและแผนงาน 21
38 เตรียมสถานที่งานลอยกระทง กองวิชาการและแผนงาน 23
39 ประชุมติดตามกล้องวงจรปิด กองวิชาการและแผนงาน 21
40 ประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 กองวิชาการและแผนงาน 28
41 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กองวิชาการและแผนงาน 20
42 ลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำ กองวิชาการและแผนงาน 21
43 ส่งตัวนักกีฬา กองวิชาการและแผนงาน 18
44 ลงพื้นที่ติดตามการสำรวจโรค กองวิชาการและแผนงาน 18
45 ร่วมงานวันเชฟโลก กองวิชาการและแผนงาน 14
46 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา กองวิชาการและแผนงาน 19
47 ประชุม คปต. ครั้งที่ 41/62 กองวิชาการและแผนงาน 19
48 หารือป้องกันโรคระบาด กองวิชาการและแผนงาน 14
49 ร่วมงานตำหอยลีลา กองวิชาการและแผนงาน 21
50 ประชุมผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่ง กองวิชาการและแผนงาน 21
51 ประชุมชี้แจงบทบาทและหน้าที่คณะวิทยากรฯ กองวิชาการและแผนงาน 19
52 เข้าค่ายนักกีฬา กองวิชาการและแผนงาน 19
53 ตรวจสอบร้านค้าของเก่า กองวิชาการและแผนงาน 15
54 พิธีมอบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ TESOL กองวิชาการและแผนงาน 17
55 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ กองวิชาการและแผนงาน 14
56 ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด กองวิชาการและแผนงาน 20
57 วันปิยมหาราช ประจำปี 2562 กองวิชาการและแผนงาน 22
58 วันปิยมหาราช ณ อุทยานราชภักดิ์ กองวิชาการและแผนงาน 20
59 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากล้องวงจรปิด กองวิชาการและแผนงาน 17
60 ประชุมกองการแพทย์ กองวิชาการและแผนงาน 20 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047