ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
211 อบรมพลเมืองไร้ถังฯ กองวิชาการและแผนงาน 14
212 ประชุมรับนโยบายรองนายกรัฐมนตรี กองวิชาการและแผนงาน 13
213 MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 15
214 อบรมเชิงปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน 14
215 ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมฯ กองวิชาการและแผนงาน 15
216 เปิดอบรมส่งเสริมอาชีพชุมชนฯ ครั้งที่ 2 กองวิชาการและแผนงาน 11
217 แข่งขัน OTOP Product Champion กองวิชาการและแผนงาน 14
218 ประชุมกลุ่มย่อย กองวิชาการและแผนงาน 14
219 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กองวิชาการและแผนงาน 14
220 เปิดกีฬาสี รร.เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย กองวิชาการและแผนงาน 15
221 ประชุม คปต. กองวิชาการและแผนงาน 16
222 อบรมช่วยผู้ประสบภัย กองวิชาการและแผนงาน 17
223 เตรียมสถานที่ทำหมันลิงแสม กองวิชาการและแผนงาน 26
224 ประชุม ศอ.จอส. กองวิชาการและแผนงาน 35
225 ส่งเสริมพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยฯ กองวิชาการและแผนงาน 31
226 สรุปหลักสูตร กองวิชาการและแผนงาน 21
227 พัฒนาทักษะชีวิต กองวิชาการและแผนงาน 17
228 เปิดงานวันวิทยาศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน 17
229 หารือปัญหาผู้บุกรุกฯ กองวิชาการและแผนงาน 18
230 สุ่มตรวจร้านจำหน่ายสังฆทาน กองวิชาการและแผนงาน 21
231 ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ กองวิชาการและแผนงาน 17
232 ประชุมหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานจ้าง กองวิชาการและแผนงาน 16
233 หารือค่าไฟฟ้าบ่อบำบัดเขาพับผ้า กองวิชาการและแผนงาน 16
234 รับคณะสถาบันพัฒนาบุคลากรฯ กองวิชาการและแผนงาน 18
235 ประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 กองวิชาการและแผนงาน 29
236 แถลงข่าวสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน 16
237 แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 17
238 ประชุมติดตามกล้อง CCTV กองวิชาการและแผนงาน 18
239 ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กองวิชาการและแผนงาน 13
240 กิจกรรมวันแม่ รร.ท.บ้านสมอโพรง กองวิชาการและแผนงาน 15 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047