ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 อบรมแกนนำจิตอาสา อสม. กองวิชาการและแผนงาน 16
122 ประชุมแผนอัตรากำลัง กองวิชาการและแผนงาน 25
123 ประชุมทบทวนยกร่างวิสัยทัศน์อำเภอหัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 20
124 ประชุมหารือยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมฯ กองวิชาการและแผนงาน 111
125 ประชุม คกก. พิจารณาการประเมินฯ กองวิชาการและแผนงาน 21
126 มอบสิ่งของ กองวิชาการและแผนงาน 24
127 รับคณะ ทต.เขางู กองวิชาการและแผนงาน 20
128 สัมมานาเชิงปฏิบัติการฯ กองวิชาการและแผนงาน 20
129 กิจกรรม 13 ตุลาคม กองวิชาการและแผนงาน 38
130 หารือพื้นที่จัดทำธนาคารปู กองวิชาการและแผนงาน 18
131 ประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 12 กองวิชาการและแผนงาน 17
132 กำหนดพื้นที่ตั้งร้านอาหารเจ และตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่น กองวิชาการและแผนงาน 19
133 ให้ความช่วยเหลือ กองวิชาการและแผนงาน 19
134 มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านอบรมดูแลผู้สูงอายุ กองวิชาการและแผนงาน 17
135 ร่วมพิธีปล่อยเรือส่งเคราะห์ทางทะเล กองวิชาการและแผนงาน 19
136 ทำบุญ แห่เรือ ส่งเคราะห์ทางทะเล กองวิชาการและแผนงาน 19
137 ประชุมติดตาม กองวิชาการและแผนงาน 15
138 พัฒนาพื้นที่ กองวิชาการและแผนงาน 15
139 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหลวงราชินี กองวิชาการและแผนงาน 14
140 รับคณะอปพร.อบต.วังพิกุล กองวิชาการและแผนงาน 19
141 ประชุมเตรียมพร้อมจัดฟุตบอลนัดพิเศษ กองวิชาการและแผนงาน 15
142 มอบสิ่งของผู้ยากไร้ กองวิชาการและแผนงาน 12
143 รับคณะ ศพด.บ้านพุเลียบ กองวิชาการและแผนงาน 17
144 พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน กองวิชาการและแผนงาน 15
145 ติดตามการก่อสร้างถนน กองวิชาการและแผนงาน 21
146 แถลงข่าวงานเดิน-วิ่ง หัวหินกรีนรัน กองวิชาการและแผนงาน 17
147 รับคณะ อบต.เกาะจัน และ ทต.ภูกระดึง กองวิชาการและแผนงาน 20
148 ประชุมความปลอดภัยทางถนน กองวิชาการและแผนงาน 23
149 รับคณะ อบต.ท่าอิฐ กองวิชาการและแผนงาน 144
150 ประชุมผู้ประกอบการรถบรรทุกดิน กองวิชาการและแผนงาน 15 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047