ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม ทม.หัวหิน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชุมหัวหน้าส่วนฯ กองวิชาการและแผนงาน 2
2 พัฒนาคลองตะเกียบ กองวิชาการและแผนงาน 2
3 แก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน กองวิชาการและแผนงาน 5
4 รับคณะ อบต.เวียง กองวิชาการและแผนงาน 2
5 ประชุมหารือการจัดพื้นที่เมืองหัวหินให้เป็น Street Art กองวิชาการและแผนงาน 3
6 ประชุม Smart City กองวิชาการและแผนงาน 3
7 เตรียมการป้องกัน กองวิชาการและแผนงาน 4
8 แถลงข่าว ”มหกรรมกีฬา-วิชาการจตุรมิตรหัวหิน” ครั้งที่ 9 กองวิชาการและแผนงาน 3
9 รับมอบเต็นท์ รพ.กรุงเทพ กองวิชาการและแผนงาน 2
10 เข้าร่วมประชุม กบอ. กองวิชาการและแผนงาน 2
11 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรครูทางการศึกษา กองวิชาการและแผนงาน 12
12 อบรมเสริมทักษะเด็กปฐมวัยยุคการศึกษา 4.0 กองวิชาการและแผนงาน 13
13 อบรมให้ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.ใหม่ กองวิชาการและแผนงาน 13
14 เตรียมสถานที่งานลอยกระทง กองวิชาการและแผนงาน 14
15 ประชุมติดตามกล้องวงจรปิด กองวิชาการและแผนงาน 12
16 ประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 กองวิชาการและแผนงาน 16
17 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กองวิชาการและแผนงาน 12
18 ลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำ กองวิชาการและแผนงาน 12
19 ส่งตัวนักกีฬา กองวิชาการและแผนงาน 7
20 ลงพื้นที่ติดตามการสำรวจโรค กองวิชาการและแผนงาน 9
21 ร่วมงานวันเชฟโลก กองวิชาการและแผนงาน 6
22 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา กองวิชาการและแผนงาน 12
23 ประชุม คปต. ครั้งที่ 41/62 กองวิชาการและแผนงาน 14
24 หารือป้องกันโรคระบาด กองวิชาการและแผนงาน 8
25 ร่วมงานตำหอยลีลา กองวิชาการและแผนงาน 12
26 ประชุมผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่ง กองวิชาการและแผนงาน 11
27 ประชุมชี้แจงบทบาทและหน้าที่คณะวิทยากรฯ กองวิชาการและแผนงาน 12
28 เข้าค่ายนักกีฬา กองวิชาการและแผนงาน 10
29 ตรวจสอบร้านค้าของเก่า กองวิชาการและแผนงาน 7
30 พิธีมอบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ TESOL กองวิชาการและแผนงาน 8

หน้า 1 จาก 154

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047