ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

คู่มือสำหรับประชาชน / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ 526
2 การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ 517
3 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ 518
4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ 506
5 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ 471
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ 412
7 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ 350
8 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ 380
9 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ 380
10 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ 369

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047