ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

คู่มือสำหรับประชาชน / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 556
2 การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 553
3 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 554
4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 536
5 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 493
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 446
7 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 384
8 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 443
9 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 410
10 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 397

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047