ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางสื่อต่าง ๆ (ปฏิทินประจำปี) 3,000 ชุด กองคลัง 13
92 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 15
93 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (กองวิชาการฯ) กองคลัง 18
94 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น กองคลัง 13
95 ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซ.เจริญพัฒนา๑ แยกขวาซอยแรกฯ กองคลัง 16
96 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อใบปัดน้ำฝนหน้า-หลัง นข 1249 ปข (กองการศึกษา) กองคลัง 15
97 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งจ้างตรวจเช็คระยะ นข 1249 ปข (กองการศึกษา) กองคลัง 12
98 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563 กองคลัง 17
99 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 10 เดือน (กองวิชาการ) กองคลัง 11
100 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งจ้างซ่อมแซมห้องสุขาภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง 11
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047