ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
51 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองการศึกษา) กองคลัง 2
52 ประกาศผู้ชนะ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 2
53 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อกล่องใส่กระดาษชำระ 25 กล่อง (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 2
54 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อผ้าประดับ จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 3
55 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ 7 รายการ (ค.พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสฯ) (กองสวัสดิการสังคม) กองคลัง 3
56 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5 รายการ ประจำเดือนเ.ย.-พ.ค.2563(งานป้องกันฯ) กองคลัง 2
57 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 รายการ ประจำเดือนเม.ย.2563 (สำนักกการช่าง) กองคลัง 2
58 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งจ้างเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ 420-54-0272 (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 2
59 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้งครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 6 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 4
60 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ ทะเบียน กค 7842 ปข (สำนักปลัดฯ) กองคลัง 2
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047