ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ประกาศผู้ชนะ จ้างตรวรเช็คระยะรถยนต์ นข 1249 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
42 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 รายการ เดือนธ.ค.62 (สำนักการช่าง) โดยวิธีฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
43 ประกาศผู้ชนะ ซื้อใบปัดน้ำฝน นข 1249 ปข (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
44 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งจ้างกำจัดปลวกและแมลงของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน 7 โรงเรียน กองคลัง 4
45 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งจ้างถ่ายเอกสาร 417/55/0031 (กองสวัสดิการสังคม) กองคลัง 5
46 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อยางรถยนต์ นข 1389 ปข (กองสวัสดิการสังคม) กองคลัง 5
47 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ 81-0478ปข (สำนักการช่าง) กองคลัง 5
48 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ บต 1693 ปข (กองวิชาการฯ) กองคลัง 6
49 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ กง 2759 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
50 ประกาศผู้ชนะ จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลเมืองหัวหินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 10 เดือน กองคลัง 5
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047