ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ ประจำเดือน มี.ค. - พ.ค. 63 (สำนักปลัดเทศบาล งานบริหารทั่วไป) กองคลัง 8
32 ประการเผยแพร่ ใบสังซื้อจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กองคลัง 2
33 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ 8 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 3
34 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 คัน (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 3
35 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน8รายการ ค.การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กองคลัง 6
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองการประปา 3
37 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 8276 ปข, 81-2353 จำนวน 2 คัน (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 5
38 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งจ้างเช่ารถปรับอากาศชั้น 1 3 คัน ค.พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ (กองสวัสดิการฯ) กองคลัง 3
39 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) กองคลัง 6
40 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งจ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ดับเพลิงชนิดบันได 32 เมตร บน 8277 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 4
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047