ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 9
32 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (กองวิชาการฯ) กองคลัง 12
33 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น กองคลัง 7
34 ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซ.เจริญพัฒนา๑ แยกขวาซอยแรกฯ กองคลัง 7
35 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อใบปัดน้ำฝนหน้า-หลัง นข 1249 ปข (กองการศึกษา) กองคลัง 11
36 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งจ้างตรวจเช็คระยะ นข 1249 ปข (กองการศึกษา) กองคลัง 7
37 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563 กองคลัง 5
38 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 10 เดือน (กองวิชาการ) กองคลัง 5
39 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งจ้างซ่อมแซมห้องสุขาภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง 6
40 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข 3706 ปข(สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กองคลัง 6
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047