ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซ.ข้างบ้านเลขที่ ๒๓/๓๘ (อรเวศ) กองคลัง 22
42 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) กองคลัง 17
43 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งจ้างเหมารถยนต์ ชั้น 1 (2 ชั้น) ค.การประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กองคลัง 13
44 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 (2ชั้น) ค.การแข่งขันกีฬานักเรียนอปท. (กองการศึกษา) กองคลัง 10
45 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำนาค 2 บบ 3797 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
46 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกเทท้าย 2 81-4389 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
47 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
48 ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องอ่านและเขียนดีวีดี 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
49 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 17 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
50 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047