ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกเทท้าย 2 81-4389 ปข (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
22 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
23 ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องอ่านและเขียนดีวีดี 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
24 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 17 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
25 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
26 ประกาศผู้ชนะ ซื้อแบบพิมพ์ 10 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 9
27 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน 36 รายการ (สำนักการช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
28 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งจ้างเหมาเช่าห้องประชุม ค.การประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กองคลัง 11
29 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 รายการ (สำนักการช่าง) กองคลัง 11
30 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อสายไฮดรอลิค 4 เส้น (สำนักการช่าง) กองคลัง 13
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047