ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดขบวนแห่เทิดพระเกียรติในงานท่องเที่ยวประจวบฯ เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ปี2563 กองคลัง 2
2 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนมี.ค.63 (สำนักการช่าง) กองคลัง 2
3 ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู 7 เครื่อง (กองการแพทย์) กองคลัง 2
4 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 7
5 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ เครื่องบันทึกภาพ 2 เครื่อง (สำนักปลัดเเทศบาล) กองคลัง 2
6 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 3
7 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ ประจำเดือน มี.ค. - พ.ค. 63 (สำนักปลัดเทศบาล งานบริหารทั่วไป) กองคลัง 7
8 ประการเผยแพร่ ใบสังซื้อจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กองคลัง 2
9 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ 8 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 3
10 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 คัน (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 3

หน้า 1 จาก 457

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047