ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ประกาศผู้ชนะ ซื้อแบตเตอรี่ กท 1432ปข (กองวิชาการฯ) กองคลัง 14
62 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งจ้างตรวจเช็คระยะ กฉ 1948 ปข (กองวิชาการฯ) กองคลัง 6
63 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ระบบบัตรคิวอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง (สำนักปลัดเทศบาล) กองคลัง 4
64 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) กองคลัง 2
65 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 60 รายการ (สำนักการช่าง) กองคลัง 3
66 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งจ้างซ่อมรถดูดสิ่งโสโครกฯ 6 ล้อ 81-1780 ปข (กองช่างสุขาภิบาล) กองคลัง 4
67 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) กองคลัง 5
68 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 24 รายการ (กองการศึกษา) กองคลัง 5
69 ประกาศเผยแพร่ ใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ 23 รายการ ค.การพัฒนาวิชาการศพด.ในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน กองคลัง 7
70 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง 60 รายการ (สำนักการช่าง) กองคลัง 5
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047