ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุม คคก.บริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2562

ประชุม คคก.บริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2562

altณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขตะเกียบ
เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศชจิกายน พ.ศ. 2561alt alt
alt alt

ประชุม คคก.บริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2562 : 7 พ.ย. 61 นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุ
มคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองหัวหิน ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขตะเกียบ โดยมีเรื่องเพื่อทราบ ได้แก่  กองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)  ผู้สูงอายุติดเตียง  และสรุปสถานะทางการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองหัวหิน อาทิ  โครงการ “รักษ์หัวหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม รักสุข กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค”, โครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจ ในวัยผู้สูงอายุ และผู้ที่เตรียมเข้าสู่กับผู้สูงอายุ, โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มเสี่ยง ในการนี้ ได้รายงานผลการจัดทำแผนงาน/โครงการหน่วยบริการในพื้นที่ การแจ้งประกาศและข้อพิจารณาการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ตลอดจนเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ โครงการส่งเสริมป้องกันหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น ๆ

  

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047