ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / เปิดอบรมการศึกษาแบบสะเต็ม

เปิดอบรมการศึกษาแบบสะเต็ม

altณ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561alt alt alt alt alt alt

เปิดอบรมการศึกษาแบบสะเต็ม : 11 ต.ค. 61 นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิ
งปฏิบัติการ “การเรียนรู้ด้านกลไกโครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานสะอาด สะเต็มศึกษา” ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า มี นางจุไรรัตน์ อุปนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า กล่าวรายงาน นายสมหมาย สุกใส ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด นายวีรพจน์ รันตนรัตน์ ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมการออกแบบและเทคโนโลยี เป็นวิทยากร ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 50 คน เข้าร่วมการอบรม โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า กับ บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบสะเต็ม (STEM) ความสำคัญของการใช้สื่อการเรียนการสอน การปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพของนักเรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะสามารถนำไปพัฒนานักเรียนได้อย่างแท้จริง
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047