ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุม อสม.ครั้งที่ 16/2

ประชุม อสม.ครั้งที่ 16/2

altณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561alt alt alt alt alt alt alt alt
 
ประชุม อสม.ครั้งที่ 1/62 : 10 ต.ค. 61 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นายอุดม ดวงแข รองประธานสภาเทศบาล นายธีระพันธ์ จัดพล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมพบปะพูดคุยกับสมาชิกแกนนำจิตอาสาด้านสาธารณสุข (อสม.) ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน ในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยในที่ประชุมได้แนะนำสมาชิก อสม. ใหม่ ชี้แจงการประกวด อสม.ออนไลน์ ให้กับสมาชิกได้รับทราบ และตรวจสุขภาพ รับรู้สถานะพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพของตนเองด้วยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดระดับน้ำตาลในเลือด และวัดความดันโลหิต โดยยึดหลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3อ 2ส (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา) เพื่อพัฒนาเป็นองค์กรสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคได้อย่างยั่งยืน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047