ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

altณ ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561alt alt alt alt alt
 
ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ : 13 ก.ย. 61 พล.ต.กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ประจำ กรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอหัวหิน นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล ในการเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒนมหาวชิราลงกรณ” ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.  ณ ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน พ่อค้า ประชาชนร่วมรับเสด็จฯ ในวันและเวลาดังกล่าว
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047