ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / โครงการปลูกผักบุ้งผู้ว่าฯ

โครงการปลูกผักบุ้งผู้ว่าฯ

altณ กลุ่มสตรีแม่บ้าน หลังวัดอิติสุขโต อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561alt alt alt alt alt alt alt

โครงการปลูกผักบุ้งผู้ว่าฯ : 12 ก.ย. 61 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นายอุดม ดวงแข สมาชิกสภาเทศบาล นายปฏิภาณ อินทรโชติ เกษตรอำเภอหัวหิน ผอ.กองสวัสดิการสังคม คณะกลุ่มเกษตรอำเภอ กลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลเมืองหัวหิน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาล ร่วมโครงการปลูกผักบุ้งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ณ กลุ่มสตรีแม่บ้าน หลังวัดอิติสุขโต อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ จากการประชุม เรื่องส่งเสริมการมีรายได้ของแรงงานนอกระบบในการทำเกษตรแบบผสมผสานและพัฒนาทักษะอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพต้องมีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช (รัชกาลที่9) ณ ห้องประชุมจังหวัดฯ โดยท่านรองผู้ว่าฯ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งได้ให้นโยบายให้ทุกอำเภอในเขตจังหวัดฯ ปลูกผักอายุสั้นให้ได้ผลผลิตเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเป็นพืชที่ปลูกง่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และทันกับเทศกาลกินเจ ที่จะมาถึงในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ เทศบาลเมืองหัวหิน ได้รับมอบหมายดำเนินการปลูกผักบุ้ง ชื่อว่า “ผักบุ้งผู้ว่า” และมีการตั้งราคาเบื้องต้นไว้ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 15 บาท  โดยปลูกในยางรถยนต์ และในตะกร้า เพื่อส่งผลผลิตที่ได้ให้กับจังหวัดฯ ได้ดำเนินขายต่อไป
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047