ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ตรวจสอบพื้นที่

ตรวจสอบพื้นที่

altณ เขตเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt
 
ตรวจสอบพื้นที่ : 12 ก.ย. 61 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์ ผอ.ส่วนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางแสงประทีป คุณาธิมาพันธ์ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ.ส.อ.สมพร หงส์ทอง หน.ชุด รส.ที่ 2 พท.หัวหิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการรถไฟทางคู่ (ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร) เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่อยู่อาศัยของประชาชนในแนวเขตที่ต้องถูกรื้อถอนบริเวณชุมชนหัวดอนและชุมชนหัวถนน และตรวจดูที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 3 แปลง ตามที่กลุ่มผู้เสนอขอเช่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งนี้  เพื่อนำข้อมูลไปสรุปและนำเสนอในที่ประชุมระดับจังหวัดพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อไป
  

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047