ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเราทำดีด้วยหัวใจ

ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเราทำดีด้วยหัวใจ

altณ ห้องทำงานรองปลัดเทศบาล สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561alt alt alt alt alt 

ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเราทำดีด้วยหัวใจ : 12 ก.ย.61 ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเราทำดีด้วยหัวใจ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองหัวหิน โดยมี นางอุบล พึ่งแพง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม กองการแพทย์ และกลุ่มชมรมคนรักในหลวง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องทำงานรองปลัดเทศบาล สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
      สืบเนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านหรือชุมชน ให้สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริกำหนด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้มีการประชุมหารือเตรียมการจัดกิจกรรม “เราทำดีด้วยหัวใจ” เปิดโอกาสให้หน่วยงานทุกภาคส่วน กลุ่มพลังมวลชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมในการพัฒนาสวนสาธารณะให้เป็นพื้นที่ของการพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นพื้นที่สาธารณะในการจัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองหัวหิน โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม “เราทำดีด้วยหัวใจ” ในวันที่ 26 ก.ย.61 เวลา 07.00น. ณ สวนหลวงราชินี ฝั่งทะเล เพื่อร่วมกันออกกำลังกาย จัดการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน และร่วมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหลวงราชินี 19 ไร่ ฝั่งทะเล ซึ่งได้มีกำหนดการจัดประชุมสรุปแนวทางอีกครั้งในวันที่ 14 ก.ย.61 เวลา 13.00 น.
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047