ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองวิชาการและแผนงาน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561

สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561

เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ บริเวณบ้านช้างหัวนาตลอดเส้น สำนักการช่างรับเรื่อง
2 ขอให้ขยับไฟฟ้าส่องสว่างหันเข้าถนน ซอยเขาพิทักษ์ 17 ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
3 ขอให้ตัดต้นไม้ไหล่ทางซอยแม่เก็บ 1 (ผู้ร้องคนเดิม) ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 ปรับผิวจราจร
 - ซอยหัวหิน 102
ดำเนินการแล้ว
2 ขุดลอกร่องระบายน้ำเขาเต่า 126 ดำเนินการแล้ว
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047