ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองวิชาการและแผนงาน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561

สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561

เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน
1 ไฟฟ้าดับ ซอยหัวหิน 116 งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น ให้ข้อมูล
2 ถนนชำรุด เป็นหลุมขนาดใหญ่ ซอยหัวหิน 55 ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
3 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน เยื้องหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนายหอย ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
4 ท่อประปาแตก บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 7/84 ซอยหมู่บ้านสมอโพรง สมาชกสภาเทศบาลรับเรื่อง
5 ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ซอยหัวหิน 102 ตั้งแต่โรงเรียนเศรษฐวิทย์จนสุดซอย สำนักการช่างรับเรื่อง คุณมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
6 ขอให้ดำเนินการตัดต้นไม้ไหล่ทางซอยเ สำนักการช่างรับเรื่อง
7 ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ บริเวณบ้านช้างหัวนาตลอดเส้น สมาชกสภาเทศบาลรับเรื่อง
8 ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ซอยชื่นชม สมาชกสภาเทศบาลรับเรื่อง
เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 ลงหินคลุกปรับผิวจราจร
 - ซอยสำนักสงฆ์เย็นสุดใจ
 - ต้นโพธิ์หนองแก
 - ครัวชายนา
 - ถนนหน้าโรงแรมอมราและสะพานปลา
ดำเนินการแล้ว
2 ตัดแต่งต้นไม้ไล่ทาง ซอยหัวหิน 102 ดำเนินการแล้ว
3 ขุดลอกร่องระบายน้ำ ซอยหัวหิน 102 ดำเนินการแล้ว
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047