ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองวิชาการและแผนงาน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 แจ้งน้ำประปาไม่ไหล
 - ซอยหัวหิน 102
ผอ.กองการประปารับเรื่อง
2 แจ้งถนนชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ ซอยหัวหิน 94 ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
3 ขอให้ตัดต้นไม้ เนื่องจากบดบังไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณชุมชนทุ่งยายอึ่ง ซอยหัวหิน-ห้วยมงคล 7 ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
4 ไฟฟ้าลัดวงจรในหมู่บ้านสุขสบาย 1 ประสานการไฟฟ้าฯ
เรื่องที่ดำเนินการ  ไม่มี 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047