ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองวิชาการและแผนงาน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561

สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561

เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 แจ้งมีสายไฟหลุดห้อย บริเวณชุมชนพร้อมมิตร ซอยหัวหิน 102 ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
สำนักการช่างดำเนินกรแล้ว
2 สอบถามการขุดเจาะพื้นที่ ซอยหัวหิน 98 ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
3 สอบถามการเข้าศึกษาดูงานผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหัวหิน คุณบุษบาฯ รองนายกเทศมนตรี รับเรื่อง
เรื่องที่ดำเนินการ  ไม่มี 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047