ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / เปิดโครงการอบรมพัฒนา อสม.

เปิดโครงการอบรมพัฒนา อสม.

altณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561alt alt alt alt alt alt
 
เปิดโครงการอบรมพัฒนา อสม. : 9 ส.ค.61 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาด้านสาธารณสุข (อสม.) ประจำเดือนสิงหาคม โดยมี นายอุดม ดวงแข รองประธานสภาเทศบาล นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล และนายธีรพันธ์ จัดพล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน เพื่ออบรมพัฒนาทักษะทางด้านสาธารณสุขและอัพเดทข่าวสารต่างๆ ให้แก่กลุ่ม อสม. ทั้งนี้ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทน อสม.ที่ได้รับรางวัล อสม.ดีเด่น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายนรรฐพงศ์ สุทธิชาติพงศ์ ได้รับรางวัลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ และนางสาวทยากร หาญณรงค์ ได้รับรางวัลด้านสุขภาพจิต
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047