ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข่าวประชาสัมพันธ์ / แจ้งประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานครูเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

แจ้งประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานครูเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน แจ้งประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานครูเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 อัตรา ดังต่อไปนี้

1. เลขที่ตำแหน่ง 04699-2 วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

2. เลขที่ตำแหน่ง 04736-2 วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

หากมีความประสงค์จะโอนไปตำแหน่งดังกล่าว ให้ส่งคำร้องขอโอน พร้อมสำเนาทะเบียนประวัติ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หนังสือยินยอมให้โอนของผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรองความประพฤติ ไปยังเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อประกอบการพิจารณารับโอน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3253-2480 และทาง WWW.huahin.go.th 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047