ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / เตรียมการรับเสด็จฯ

เตรียมการรับเสด็จฯ

altณ สนามบินบ่อฝ้าย
เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561


alt alt alt alt alt alt alt 

เตรียมการรับเสด็จฯ : 12 มิ.ย. 61 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมต้อนรับ  พลอากาศตรีเกรียงไกร เสมสวัสดิ์  ราชองครักษ์ประจำ และคณะในโอกาสที่เดิ
นทางมาตรวจพื้นที่ ณ สนามบินบ่อฝ้าย และเดินทางไปประชุมร่วมกับ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่จะเสด็จไปในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ วัดหนองตาแต้ม พื้นที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047