ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุม คปต.

ประชุม คปต.

altณ ห้องประชุมพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561


alt alt
alt alt

ประชุม คปต. : 13 มิ.ย.61 นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน (คปต.) โดยมี คณะกรรมการฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาฯ ผอ.กองการประปา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อติดตามการดำเนินงานระบบการบริหารจัดการด้านน้ำประปา การติดตั้งถังตกตะกอน การเตรียมจัดทำแผนตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบ เป็นต้น
        จากกรณีประชาชนแจ้งร้องเรียนเรื่องปัญหาน้ำประปา ได้มีการตรวจสอบร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาเหตุของน้ำขุ่น มีสี และกลิ่น นั้น เกิดจากน้ำดิบที่มีสารแมงกานีสปนเปื้อน โดยสารดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลา จึงจะทำให้น้ำมีความขุ่น เกิดสีและกลิ่น เป็นเหตุให้เมื่อตรวจสอบน้ำที่รับมาจากต้นทางในเบื้องต้นไม่พบเจอปัญหาดังกล่าว ประกอบกับสารแมงกานีสไม่สามารถขัดกรองออกได้ เพราะเป็นสารที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และมีน้ำหนักเบา ซึ่งต้องใช้สารเคมี(คอลลีน) จำนวนมากในการทำให้สารแมงกานีสเกิดการเปลี่ยนเป็นสารที่มีน้ำหนัก สามารถตกตะกอนได้
       ทั้งนี้ จึงหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีการหาแนวทางการแก้ไขต่างๆ อาทิ การเติมสารคอลลีนจากต้นทางส่งน้ำดิบ เพื่อให้แมงกานีสเกิดการตกตะกอนก่อนเข้าสู่โรงกรอง, การลดกำลังการผลิตเพื่อให้มีช่วงระยะเวลาการตกตะกอนเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
       อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มีการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเร่งแก้ไขปัญหาไปตามขั้นตอน ซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการทดลองก่อนการดำเนินการต่อไป เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดผลกระทบต่อการผลิตน้ำส่งไปยังผู้บริโภคน้อยที่สุด
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047