ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ต้อนรับคณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ต้อนรับคณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

altณ ห้องประชุมดำเนินเกษม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561


alt alt
alt alt

ต้อนรับคณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น : 12 มิ.ย. 61 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ให้การต้อนรับ ส.อ. ชัยพร ภูถี่ถ้วน และคณะสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 37 คน ในโอกาสที่เดินทางมาดูงานการปกครองระดับท้องถิ่นด้านกฎหมายเทศบัญญัติคณะสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิิ่น เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และสามารถนำไปปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมดำเนินเกษม โดยมี พ.จ.อ.เรืองเดช สิทธิชัย หน.ฝ่ายนิติการเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน การคุ้มครองสิทธิ รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนด้านกฎหมาย พร้อมรับมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047