ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุม คกก.จัดทำแผนฯ

ประชุม คกก.จัดทำแผนฯ

altณ ห้องประชุมพลูสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561alt alt alt alt alt

ประชุม คกก.จัดทำแผนฯ : 10 เม.ย. 61นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมพลูสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน อาคารใหม่(ชั้น 3) โดยมี คณะกรรมการจัดทำแผนฯ เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองหัวหิน ประจำปี 2561-2563 โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้กำหนดตัวชี้วัด เพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ อาทิ การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้แก่บุคลากร การสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข การส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความรู้ เป็นต้น
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047