ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

คำแถลงนโยบายนายกฯ

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี


     คำแถลงนโยบายของ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองหัวหิน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน "เรียนท่านประธานสภาเมืองหัวหิน ที่เคารพ กระผม นายนพพร วุฒิกุลได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) ได้มีมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ 77/2555 ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศวรรคแรก ความว่า...
 


*** นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ***

*** การบริหารงานด้วยความสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ***


 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047