ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมงานรักษาความสงบ

ประชุมงานรักษาความสงบ

altณ ห้องประชุมพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560alt alt alt
alt alt
 
ประชุมงานรักษาความสงบ : 4 ธ.ค. 60 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมงานรักษาความสงบ ณ ห้องประชุมพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมีนายสุทธิพงษ์ พสุรัตน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล นางสาวพนิดา ละอองจิต หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบ เข้าร่วมประชุม ซึ่งปลัดเทศบาลฯ ได้มอบหมายภารกิจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ โดยให้มีการตรวจตราผู้แสดงความสามารถ และขอทานบริเวณตลาดโต้รุ่งและพื้นที่ต่างๆ เนื่องจากในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน เป็นเขตควบคุมไม่ให้มีการแสดงความสามารถหรือขอทานในพื้นที่ หากตรวจพบให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้ออกจากพื้นที่ด้วยการใช้วาจาที่ดี สุภาพ จากนั้น ได้แจ้งเรื่องการขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกลุ่มไลน์ "รับเรื่องร้องทุกข์" เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่งานบริการและข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน เพื่อรับแจ้งปัญหาในด้านต่างๆ ของประชาชน โดยงานรักษาความสงบ นำปัญหาที่เกี่ยวข้องไปช่วยแก้ไขในเบื้องต้น พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยร้านค้าหาบเร่แผงลอย การไม่ตั้งสิ่งของรุกล้ำทางเท้า การเก็บป้ายที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการตรวจตรากล้อวงจรปิดของเทศบาลฯ ว่ามีทิศทางมุมมองที่ถูกต้อง สัญญาณภาพชัดเจน สามารถบันทึกภาพโดยไม่มีสิ่งบดบังหน้ากล้อง และให้มีการทำบันทึกรายงานการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้ที่ให้เต็มกำลังศักยภาพที่มี
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047