ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ติดตามการก่อสร้างที่จอดรถเทศบาล

ติดตามการก่อสร้างที่จอดรถเทศบาล

altณ บริเวณลานจอดรถด้านทิศใต้ของอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560alt alt alt alt alt alt alt alt alt

ติดตามการก่อสร้างที่จอดรถเทศบา : 1 ธ.ค. 60 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นายสมบูรณ์ ภู่พันธ์ รก.ผอ.สำนักการช่าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์เทศบาลเมืองหัวหิน ณ บริเวณลานจอดรถด้านทิศใต้ของอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างโซนเอชั้น 2 เสร็จแล้ว และกำลังดำเนินการก่อสร้างโซนบีชั้น 3 ซึ่งดำเนินการมีแนวโน้มที่ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้รับจ้างมีแนวทางที่จะเพิ่มชุดทำงานเพื่อเร่งดำเนินการก่อสร้างโซนเอและโซนบีพร้อมกัน และแจ้งว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างแน่นอน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2561

  สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์เทศบาลเมืองหัวหินนั้น สามารถจอดรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 200 คัน พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร และความสูงอาคาร 7 ชั้น พร้อมติดตั้งระบบลิฟท์โดยสารไม่น้อยกว่า 2 ตัว ระบบไฟฟ้าฯ, สุขาภิบาล ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน ตลอดทั้งเป็นที่จอดรถชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเพื่อมาเที่ยวในตัวเมืองหัวหิน ซึ่งเป็นการลดปัญหาพื้นที่จอดรถไม่เพียงพอในเขตตัวเมือง
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047