ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ทำดีด้วยหัวใจ

ทำดีด้วยหัวใจ

altณ ชายหาดหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560alt alt alt alt alt
 
ทำดีด้วยหัวใจ : 30 พ.ย. 60 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพัฒนาชายหาดหัวหิน ในกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมี นายกิตติชัย ศรีทองช่วย ปลัดอำเภอหัวหินพร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน ประชาชนจิตอาสา และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมนำอุปกรณ์ทำความสะอาดช่วยกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวชายหาดหัวหิน ซึ่งส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามแผนดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยรวมพลังความรัก ความสามัคคี รวมพลังน้ำใจของจิตอาสา หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการปรับปรุง พัฒนาทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว และที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ ในพื้นที่ โดยกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดชายหาดจากอำเภอหัวหิน – อำเภอบางสะพานน้อย ระยะทาง 224.8 กิโลเมตร พร้อมกันทุกอำเภอ ในวันที่ 30 พ.ย. 60 อีกทั้ง ยังกำหนดให้วันที่ 28 ของทุกเดือน เป็นวันจิตอาสาของอำเภอหัวหิน ซึ่งจะกำหนดสถานที่ในการจัดกิจกรรมในแต่ละเดือนแตกต่างกันไป
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047