ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุม คกก. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

ประชุม คกก. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

altณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


 
alt alt
alt alt
 
ประชุม คกก. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 29 พ.ย. 60 นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ครั้งที่ 2 โดยมี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล คณะกรรมการ ผู้แทนประชาคมเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน ที่ประชุมได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณในปี 2560 ตลอดทั้งติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต ซึ่งในที่ประชุมได้ชี้แจงถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047