ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / แสดงตนรับเบี้ยยังชีพ

แสดงตนรับเบี้ยยังชีพ

altณ ศาลาชุมชนตะเกียบ และศาลาชุมชนหัวดอน
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560alt alt alt

แสดงตนรับเบี้ยยังชีพ :  2 ต.ค. 60 นางรัมภา จำลองราช ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย นางสาวพนิดา ละอองจิต หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตั้งจุดบริการแสดงตนผู้สูงอายุรายเก่าเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปี 2561 ณ ศาลาชุมชนตะเกียบ และศาลาชุมชนหัวดอน ตามนโบบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในชุมชน พร้อมประชาสัมพันธ์เปิดรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 60 ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหัวหิน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047