ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมหัวหน้าส่วนฯ

ประชุมหัวหน้าส่วนฯ

altณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


alt alt alt alt alt alt alt

ประชุมหัวหน้าส่วนฯ : 11 ก.ค. 60 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อรายงานและติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ อาทิ สำนักการช่าง รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง โดยเร่งการดำเนินการก่อสร้างบริเวณถนนแนบเคหาสน์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และรายงานการดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ เลียบคอลงชลประทานฝั่งทิศตะวันตก ซึ่งกำลังดำเนินการในช่วงตั้งแต่ตลาดนัดไดโนเสาร์-บ่อฝ้าย, สำนักปลัดเทศบาล แจ้งกำหนดประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ในวันที่ 11 ส.ค. 60, กองช่างสุขาภิบาล แจ้งการดำเนินการส่งหนังสือร้องขอให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการจัดเก็บขยะของเทศบาล เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่าย, กองการประปา รายงานการล้างถังตะกอน และการโบล์วถังน้ำ, กองวิชาการและแผนงาน รายงานการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 และแจ้งระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี, กองคลัง รายงานยอดรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มิ.ย. 60, กองการศึกษา รายงานผลการจัดงานประเพณีวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงานการแก้ไขปัญหาขยะ บริเวณหน้าโครงการทิพย์วรรณ 5 พร้อมดำเนินการติดตั้งถังขยะเพิ่มเติม และติดตั้งป้ายขอความร่วมมือทิ้งขยะลงถัง, กองการแพทย์ แจ้งการดำเนินโครงการเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้ลงพื้นที่สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขในชุมชนสมอเรียงและศาลเจ้าพ่อเสือ คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้ง 5 ชุมชน และแจ้งการลงพื้นที่ทำหมันลิงของเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ 3 เพชรบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พันธุ์ท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร ในวันที่ 14 -20 ก.ค. 60 ณ ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047