ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุม คปต. ครั้งที่ 18/60

ประชุม คปต. ครั้งที่ 18/60

altณ ห้องประชุมพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560alt alt
alt alt
 
ประชุม คปต. ครั้งที่ 18/60 : 19 มิ.ย. 60 นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงาน ติดตามและตรวจสอบ (คปต.) ครั้งที่ 18/2560 โดยมี คณะกรรมการฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาฯ สมาชิกสภาจังหวัดฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งได้มีการติดตามปัญหาด้านต่างๆ อาทิ กองการประปาเทศบาลฯ ดำเนินการล้างและดูดตะกอนถังน้ำใสโรงกรองเขาแล้งและหัวนาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำประปาขุ่น มีกลิ่น ให้กับประชาชนในพื้นที่ และในสัปดาห์นี้ จะดำเนินการล้างโรงกรองน้ำไร่นุ่น และโรงกรองอื่นๆ ให้ครบทุกแห่ง ส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักการช่าง รายงานต่อที่ประชุมว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาได้แจ้งถึงปัญหาเรื่องเสียงรบกวนและการแพร่เชื้อโรคของนกนางแอ่น ซึ่งได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่า มีการดัดแปลงอาคารพาณิชย์เป็นที่อยู่อาศัยให้แก่นกนางแอ่นเพื่อเก็บรัง ส่วนเสียงที่ประชาชนได้ยินนั้น เป็นเสียงที่เปิดจากเครื่องเล่นซีดี ที่เปิดเพื่อเรียกนกเข้ามาทำรัง จากการตรวจสอบนั้นยังไม่มีนกเข้ามาทำรังแม้แต่ตัวเดียว จึงมิได้ก่อให้เกิดการแพร่เชื้อโรคตามที่ประชาชนแสดงความกังวลไว้ ส่วนการดัดแปลงอาคารพาณิชย์เพื่อดำเนินการนั้น ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงนกนางแอ่นตามอาคาร แต่มีกฎหมายที่นำมาใช้เพื่อพิจารณาดำเนินการได้ อาทิ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535, พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2547, พ.ร.บ.สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ซึ่งจะมีการศึกษาในรายละเอียดว่าสามารถดำเนินการได้ในส่วนใดบ้า
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047