ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ต้อนรับคณะ อบต.ท่าเสา

ต้อนรับคณะ อบต.ท่าเสา

alt
ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560


alt alt
alt alt
 
ต้อนรับคณะ อบต.ท่าเสา : 19 มิ.ย. 60  นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นางรัมภา จำลองราช ผอ.กองสวัสดิการสังคม คณะวิทยากรจากชมรมดอกไม้บานเทศบาลเมืองหัวหิน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ท่าเสา จ.กาญจนบุรี ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน นำโดย นายบุญเสริม นิ่มเนตร เลขานุการนายก อบต.ท่าเสา ในโอกาสนำคณะผู้สูงวัย มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047