ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ร่วมเปิดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ PEA

ร่วมเปิดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ PEA

altณ ชุมชนพร้อมมิตรพัฒนา
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560


alt alt alt alt alt alt alt alt
 
ร่วมเปิดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ PEA : 16 มิ.ย. 60 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ณ ชุมชนพร้อมมิตรพัฒนา มี นายไพบูลย์ ศิริภานุเสถียร ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดงาน นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ ผอ. PEA เขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี กล่าวรายงาน คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน และชาวชุมชนพร้อมมิตรพัฒนา เข้าร่วมฯ 
          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีภารกิจในการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้
มั่นคง เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศควบคู่ไปกับ การขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน โดยในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทำโคร
งการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า ด้วยการให้พนักงานของการไฟฟ้าฯ ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดภายในครัวเรือนของชุมชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า รวมถึงแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนทั้ง 74 ชุมชนทั่วประเทศ ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน ได้คัดเลือกชุมชนพร้อมมิตรพัฒนา ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นชุมชนต้นแบบของโครงการฯ นี้อีกด้วย 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047