ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ต้อนรับคณะ ทม.พิมลราช

ต้อนรับคณะ ทม.พิมลราช

altณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560alt alt alt alt alt alt
 
ต้อนรับคณะ ทม.พิมลราช : 21 เม.ย. 60 นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล และ นายธีระพันธ์ จัดผล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพิมลราช จ.นนทบุรี นำโดย นายขวัญชัย นามพันธ์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน  ในโอกาสนำคณะมาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการองค์กร บริการสาธารณสุข เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคณะผู้บริหาร ของเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้มีแนวทางการปฏิบัติและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นต่อไป
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047