ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / รักษ์โลก รักสุขภาพ

รักษ์โลก รักสุขภาพ

altณ ลานจิตอาสา โรงพยาบาลหัวหิน
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
alt alt alt alt alt alt alt

รักษ์โลก รักสุขภาพ : 3 ก.ค. 63 นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเทศบาล นายธีระพันธ์ จัดพล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการ “รักษ์โลก รักสุขภาพ” ภายใต้โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีที่ 10 ประจำปี 2563 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2563 (5 มิถุนายน) และนำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ  เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานจิตอาสา โรงพยาบาลหัวหิน มี นพ.นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิด พญ.พัชราภรณ์ มาลีเวช กล่าวรายงาน

 

โดยกิจกรรมการจัดนิทรรศการ “รักษ์โลก รักสุขภาพ” เป็นกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการลดผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อสุขภาพ โดยนำหลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ภายใต้หลักการ Green and Clean เพื่อสร้างกิจกรรมและสร้างจิตสำนึกอย่างมีส่วนร่วมเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรโรงพยาบาลหัวหินและประชาชนทั่วไป ก่อให้เกิดกระแสและความเคลื่อนไหวในการดำเนินการเพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างกว้างขวางสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยการรักษาสิ่งแวดล้อมและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการรณรงค์ขยายผลสู่สังคมต่อไป
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047