ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

altณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
alt alt alt alt
 
ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ : 2 ก.ค. 63 นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จทูลกระหม่อมอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นางสุมมา เหมทัต สาธารณสุขอำเภอหัวหิน นายสมเจตร์ เจริญทรง ปลัดอำเภอหัวหินหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นายสิทธิเดช  ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมการดำเนินโครงการ TO BE NUBER ONE และเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUBER ONE และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUBER ONE ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนหัวหิน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047