ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / โครงการส่งเสริมสร้างรายได้

โครงการส่งเสริมสร้างรายได้

altณ อาคารจอดรถ ชั้น 6 สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
alt alt alt alt alt alt
 
โครงการส่งเสริมสร้างรายได้ : 17 มิ.ย. 63 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นางรัมภา จำลองราช ผอ.กองสวัสดิการเทศบาลเมืองหัวหิน และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ให้การต้อนรับ นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานเปิดโครงการ นายโอภาศ ศรีฉันทะมิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้กล่าวรายงาน และคณะจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ และการถูกล่อลวง ณ อาคารจอดรถ ชั้น 6 สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
     โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริ
มอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การทำน้ำยาทำความสะอาด ทำหน้ากากผ้า และที่คาดผม โดยมีการจัดการสอน เป็นเวลา 10 สัปดาห์ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถนำความรู้ ทักษะต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อดำรงชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047