ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมพื้นที่ป่าไม้ตะเกียบ

ประชุมพื้นที่ป่าไม้ตะเกียบ

altณ ห้องพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563
alt alt alt alt alt alt

ประชุมพื้นที่ป่าไม้ตะเกียบ : 18 มิ.ย.63 นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมหารือให้การช่วยเหลือกรณีผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้บริเวณเชิงเขาตะเกียบ โดยมี นางสาวณัฐวรรณ มิตรดี ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อชี้แจงกรณีการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้อย่างถูกต้อง และให้ผู้ที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวเซ็นสัญญารับทราบข้อตกลงและข้อปฏิบัติ
         ในเบื้องต้น นางสาวบุษบาฯ ได้ชี้แจงให้กลุ่มชาวบ้านทั้ง 53 ราย ทราบถึงกรณีการปลูกสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามกฎหมาย และพื้นที่ที่ใช้ปลูกสร้างยังเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้ จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ก่อนทำการปลูกสร้างด้วย หากชาวบ้านรายใดประสงค์จะอาศัยอยู่ต่อ จะต้องทำเรื่องอุทธรณ์มายังเทศบาลเมืองหัวหินภายใน 30 วัน จากนั้น ให้ดำเนินการขออนุญาตกับกรมป่าไม้ในการใช้พื้นที่ และนำเรื่องมายื่นขออนุญาตปลูกสร้างกับทางเทศบาลฯ ตามขั้นตอน เมื่อได้รับอนุญาตก็จะได้เลขที่บ้านอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากรายใดฝ่าฝืน คณะกรรมการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบพบ จะถูกคำสั่งให้รื้อถอนและดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ หลังรับฟังคำชี้แจงกลุ่มชาวบ้านทั้ง 53 ราย ได้ลงนามรับทราบข้อตกลงตามเอกสารของเทศบาลเมืองหัวหิน และถ่ายภาพร่วมกัน โดยมี นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนรับข้อตกลงหรือสัญญาดังกล่าวจากกลุ่มชาวบ้านด้วย
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047