ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / รับฟังความคิดเห็นศูนย์สร้างสุข

รับฟังความคิดเห็นศูนย์สร้างสุข

altณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563
alt alt alt alt alt alt 

รับฟังความคิดเห็นศูนย์สร้างสุข : 18 มิ.ย. 63 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานในกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินโครงการซ่อมแซมอาคารจำหน่ายของที่ระลึก บริเวณสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน เพื่อพัฒนาเป็น “ศูนย์หัวหินสร้างสุข” โดยมี นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีฯ นายสันทัต สุขศรี ประธานสภาเทศบาลฯ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม มีตัวแทนชาวชุมชนเขตเทศบาลเมืองหัวหินกว่า 100 คน ร่วมแสดงความคิดเห็น ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดหัวหิน

           โครงการพัฒนา “ศูนย์หัวหินสร้างสุข” ดังกล่าว จะปรับปรุงอาคารจำหน่ายของที่ระลึก ที่ตั้งอยู่ภายในสวนหลวงราชินี 19 ไร่ ด้วยวงเงินงบประมาณกว่า 2 ล้านบาท แบ่งพื้นที่ในการพัฒนาเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนชายหาด โซนเวทีส่วนกลาง และ โซนกำแพงด้านหลังวัดไกลกังวล มีสถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ออกแบบรูปแบบสถาปัตยกรรม และพื้นที่ใช้สอย เช่น ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์วัฒนธรรมประเพณี ศูนย์อาหารพื้นบ้าน และศูนย์ศิลปกรรม เพื่อจัดแสดงอัตลักษณ์ของเมืองหัวหิน และส่งเสริมให้เป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ของเมืองหัวหินต่อไป โดยชาวชุมชนที่เข้าร่วมประชุมมีมติยกมือเห็นชอบกับโครงการดังกล่าว

            นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวกับที่ประชุมว่า งบประมาณ 2 ล้านบาทแรก จะใช้สำหรับการปรับปรุงรูปแบบอาคาร เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งลานกีฬา วัฒนธรรมท้องถิ่น และสินค้าพื้นเมือง โดยจะมีรูปแบบที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของเมืองหัวหินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะต้องจัดหางบประมาณมาใช้พัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกจำนวนหนึ่งต่อไป และได้มอบหมายให้ นายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเทศบาล เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบโครงการ
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047