ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / เตรียมยกระดับสถานประกอบการสู่มาตรฐาน HDC

เตรียมยกระดับสถานประกอบการสู่มาตรฐาน HDC

altณ เขตเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt
 
เตรียมยกระดับสถานประกอบการสู่มาตรฐาน HDC : 17 มิ.ย. 63 นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล  ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเทศบาล นายธีระพันธ์ จัดพล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรสาธารณสุข และผู้ร่วมตรวจประเมินสถานประกอบการ ในโครงการเตรียมความพร้อมในการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี  นางศิริพรรณ กลีบจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ และมีวิทยากรจาก สสจ.ประจวบฯ นำโดย นางสาวศิริพร สัตถาพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ มาบรรยายเรื่อง วิธีการจัดการ การปฏิบัติต่อกิจการที่ผ่อนปรน HDC Platform (แพลตฟอร์ม)ณ ห้องประชุมสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
           จากนั้น นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอหัวหิน พร้อมด้วย นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเทศมนตรี นางศิริพรรณ กลีบจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายธีระพันธ์ จัดพล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวศิริพร สัตถาพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อรับรองการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด โดยจัดทีมงานลงพื้นที่ตรวจผู้ประกอบการ โรงแรม ฟิสเนต ภัตราคาร สนามกีฬา ห้องอาหาร ฯลฯ แบ่งเป็น 3 โซน โดยโซนเหนือตั้งแต่บ่อฝ้ายลงมา โซนกลาง อยู่ภายในเมืองรอบๆ วงกลม และโซนใต้ตั้งแต่หัวถนน  ตะเกียบ หัวดอน และเขาเต่า ซึ่งในวันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจฯ อาทิ โรงแรมเล็ตส์ซี หัวหิน และโรงแรมวรบุระ หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะป้องกันดูแล พื้นที่ สถานที่ ในการให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรค และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการภายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน และเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆ ในการยกระดับสถานประกอบการสู่มาตรฐาน HDC (Hygiene Distancing Clean)


  

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047