ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / เปิดประชุมการใช้โปรแกรม Zoom Meeting

เปิดประชุมการใช้โปรแกรม Zoom Meeting

altณ ห้องเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
alt alt alt alt alt
 
เปิดประชุมการใช้โปรแกรม Zoom Meeting : 17 มิ.ย. 63 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Zoom Meeting เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สู้ภัย COVID – 19 ของพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ณ ห้องเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน มี นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ รองปลัดเทศบาล นายสมหมาย สุกใส ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางอรวรรณ คำมณี หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย รก.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ รก.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมอโพรงฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวริทธิ์ธร กอยขุดทด อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยากร

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047